Stevelduct 3d models
3dmdb logo

31 stevelduct 3d models found

Download or buy, then render or print from the shops or marketplaces. 3D Models below are suitable not only for printing but also for any computer graphics like CG, VFX, Animation, or even CAD. You can print these 3d models on your favorite 3d printer or render them with your preferred render engine. Please note that the 3D model database is only a Search Engine. You should visit the original websites. Most of the models can be easily imported and rendered with Autodesk 3ds Max, Maya, Blender, C4D, and Sketchup. Check for online 3d model conversions tools for your file format.
turbosquid
free
Water_based_freight_transport_system

Water_based_freight_transport_system

...destinations, rather than just 1 destination as with the stevelduct <br><br>next, an explaination on how the onboard system exactly...
cg_trader
$20
Water based freight trasport

Water based freight trasport

...destinations, rather than just 1 destination as with the stevelduct ...
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...stevelduct 3dwarehouse energieloos stevelduct zeer schematisch weergegeven
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...stevelduct 3dwarehouse energieloze configuratie stevelduct schematisch weergegeven
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...stevelduct 3dwarehouse gerobotiseerde kranen laden en lossen de containers die per stevelduct worden vervoerd.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...ie naar onbemand en emissieloos transporteren. een duurzaam vervoerssysteem dat door zijn eenvoud millennia lang dienst kan doen.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...stevelduct 3dwarehouse het ondersteboven rijdend vaartuig. een modificatie
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...iners without human involvement. perhaps this is an alternative for transport of containers by rail, trucks or inland navigation.
3dwarehouse
free
stevelduct

stevelduct

...lduct 3dwarehouse stevelductie in verschillende verschijningsvormen. hier een ponton, uitgelegd op intern transport van bloemen.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...stevelduct 3dwarehouse het overslaan van containers bij stevelductie geschiedt geheel automatisch met zulksoort robotkranen.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

... en bestendige stroom. behoudens handelingen in volgende overslagstations ondervindt het transport onderweg geen enkel oponthoud.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...ton voor intern transport. hier beladen met 10 lege rolcontainers. stevelton is een combinatie van de woorden stevelen en ponton.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

... 65 ton waterverplaatsing. hier beladen met een 40 voets container stevelton is een combinatie van de woorden stevelen en ponton.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...noemd. de waterstroom ontstaat door het kunstmatig verval als gevolg van de aangebrachte bouwhoogteverschillen van het kunstwerk.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...noemd. de waterstroom ontstaat door het kunstmatig verval als gevolg van de aangebrachte bouwhoogteverschillen van het kunstwerk.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...rdisatie is container-transport het type van transport dat zich uitstekend leent voor een nieuw alternatief zoals het stevelduct.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...s als ondergronds kan worden aangelegd. de voorstuwing wordt veroorzaakt door de aanvangskracht van de waterstroom in het kanaal.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...gewogen hoeveelheid materiaal gestort. die worden vervolgens in één laadhandeling tezamen met de vrachtcontainer aan boord gezet.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...ompensatie die mogelijk zelfs kan worden “uitgeleend” aan andere civiele werken waarvoor nog geen compensatie kan worden bedacht.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...n containertransport. juist dat type van transport dat zich door de wereldwijde standaardisatie uitstekend leent voor innovaties.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...m. uit het vergelijkend onderzoek is naar voren gekomen dat de halfronde vorm de beste resultaten en de beste condities oplevert.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...rd evenredig is met de mate van belasting. met andere woorden, de energie-efficiency is het grootst in maximaal beladen toestand.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...rd evenredig is met de mate van belasting. met andere woorden, de energie-efficiency is het grootst in maximaal beladen toestand.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...e waterstroom wordt door verpompen op gang gebracht. vanuit het laag aankomende kanaal wordt het water een baan hogerop gebracht.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

... allerlei aard. de natuurcompensatie is dan misschien zo overweldigend dat een surplus zelfs valt uit lenen aan andere projecten.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...pte in het water liggen. storende bewegingen zoals slingeren, stampen en rollen van het vaartuig worden op deze wijze verhinderd.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...oom wordt veroorzaakt door het verval ten gevolge van de aangebrachte bouwhoogte-verschillen in het (water)bouwkundige kunstwerk.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...r)bouwkundige kunstwerk. in de pontons is containervracht te plaatsen van velerlei soort, zoals ook bulk- en vloeistofcontainers.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...r)bouwkundige kunstwerk. in de pontons is containervracht te plaatsen van velerlei soort, zoals ook bulk- en vloeistofcontainers.
3dwarehouse
free
Stevelduct

Stevelduct

...ontons is containervracht te plaatsen van velerlei soort, zoals ook bulk- en vloeistofcontainers. zelfs double stack is mogelijk.
3dwarehouse
free
deel 1

deel 1

...deel 1 3dwarehouse van het stevelduct ...