Stevelduct 3d model
3dmdb logo
3DWarehouse
Stevelduct

Stevelduct

by 3DWarehouse
Last crawled date: 1 year ago
De aanleg zou volgens de C2C filosofie kunnen. Er zijn 3D-print-technieken in ontwikkeling, zoals D-shape , die invulling geven op het gebruik van natuurlijke materialen. En het civieltechnische kunstwerk zou zo kunnen worden ontworpen dat er allerlei vegetatie in kan groeien en dat er allerlei fauna in kan verblijven zoals vleermuizen in de holle kolommen en bijen en hommels in de begroeiing en van vogels van allerlei aard. De natuurcompensatie is dan misschien zo overweldigend dat een surplus zelfs valt uit lenen aan andere projecten.

Tags