Stevelduct 3d model
3dmdb logo
3DWarehouse
Stevelduct

Stevelduct

by 3DWarehouse
Last crawled date: 2 years, 3 months ago
Groeidilemma Hoe op het gebied van transport economische groei ooit samen kan gaan met het behalen van klimaatdoelstelling blijft een actueel vraagstuk op menig agenda. Economische groei vergt immers een grotere transportcapaciteit en een intensiever gebruik van de infrastructuur. Met de huidige modaliteiten lukt het niet om bij intensivering minder emissies te produceren. Als er geen alternatieven worden ontwikkeld zal dat nog heel lang zo blijven. Een hardnekkig dilemma, zo lijkt het. Het Stevelduct belooft daar verandering in te brengen. Een emissieloze vorm van containertransport. Juist dat type van transport dat zich door de wereldwijde standaardisatie uitstekend leent voor innovaties.

Tags