Stevelduct 3d model
3dmdb logo
3DWarehouse
Stevelduct

Stevelduct

by 3DWarehouse
Last crawled date: 1 month, 1 week ago
De bovengronds aangelegde gedeeltes van het Stevelduct kunnen zo worden gemaakt dat flora en fauna er volop gebruik van kunnen maken. In de pilaren kunnen mogelijkheden worden gemaakt om vleermuizen te doen huisvesten of bijen en vogels te doen nestelen. En alles kan volgroeien met uiteenlopende vegetatie. Bovendien wordt het bouwwerk C2C gebouwd en wordt industriële restwarmte gebruikt om bij vorst alles vloeibaar te houden. Dit alles, opgeteld bij de emissieloosheid, zorgt voor een overweldigend surplus aan natuurcompensatie die mogelijk zelfs kan worden “uitgeleend” aan andere civiele werken waarvoor nog geen compensatie kan worden bedacht.

Tags