Westmolen 3d model
3dmdb logo
3DWarehouse
Westmolen

Westmolen

by 3DWarehouse
Last crawled date: 1 year, 2 months ago
De Polder de Banne van Gorinchem en het deel Kwakernaat in de voormalige gemeente Schelluinen loosden oorspronkelijk direct op de Merwede via de in 1271 gegraven Schelluinse Vliet. Na de omdijking van de naburige polders Hardinxveld en Giessen-Nieuwkerk werd deze uitwateringsvliet afgedamd en noordwaarts verlengd naar de Giessen. Wanneer de waterafvoer van de 485 ha omspannende polder met behulp van molens werd geregeld, is niet bekend. Langs de Schelluinse Vliet stonden al vroeg twee molens, die in 1607 werden verplaatst naar de huidige plaats langs het nieuw gegraven verbindingskanaal naar de vestingstad Gorinchem. In de sluitsteen boven de waterloop van de Westmolen staat het jaartal 1664, dat duidt op de ouderdom van de fundering. In 1813 werden zowel de West- als de Oostmolen vernield door Franse troepen bij het beleg van Gorinchem. In 1814 besloot het polderbestuur eerst de Westmolen te laten herbouwen voor f. 12.350,-. De ondertoren was oorspronkelijk met horizontaal overlappende gepotdekselde planken in plaats van het later aangebrachte riet. #3d #3d_warehouse #dutch_windmill #europa #google #gorinchem #holland #molen #nederland #netherlands #ono_collection #sketchup #The_best_3D_Collections #windmill

Tags