Stevelduct 3d model
3dmdb logo
3DWarehouse
Stevelduct

Stevelduct

by 3DWarehouse
Last crawled date: 5 months, 1 week ago
Het concept van het Stevelduct komt er in het kort op neer dat vrachtcontainers, geplaatst in onbemande en ongemotoriseerde pontons, worden vervoerd in een aquaduct, een nauwsluitend kanaal dat zowel bovengronds als ondergronds kan worden aangelegd. De voortstuwing wordt veroorzaakt door de waterstroom in combinatie met de werking van het hellend (water)vlak in het kanaal, vergelijkbaar met de eeuwenoude techniek die “stevelen” wordt genoemd. De waterstroom ontstaat door het kunstmatig verval als gevolg van de aangebrachte bouwhoogteverschillen van het kunstwerk. Van de ondersteboven rijdende vaartuigen wordt het surplus aan drijfvermogen via bovenlangs geplaatste wielstellen afgedragen aan de daarboven ten behoeve van een gecontroleerde horizontale beweging aangebrachte loopbanen. Hierdoor liggen de vaartuigen altijd onder “voorbelasting” en ongeacht de mate van belading steeds op dezelfde positie in het water zodat storende bewegingen zoals driften, slingeren, stampen en rollen niet optreden. Dit is ook van belang voor de gerobotiseerde overslag van de containers. Het ondersteboven rijdend vaartuig zoals in het Stevelduct wordt gebruikt is het enige soort voertuig ter wereld waarbij de rolweerstand omgekeerd evenredig is met de mate van belasting. Met andere woorden, de energie-efficiency is het grootst in maximaal beladen toestand.

Tags