Stevelduct 3d model
3dmdb logo
3DWarehouse
Stevelduct

Stevelduct

by 3DWarehouse
Last crawled date: 4 months, 3 weeks ago
Het containertransport vindt plaats in een nauwsluitend kanaal in onbemande en ongemotoriseerde ondersteboven rijdende vaartuigen waarvan het surplus aan drijfvermogen via bovenlangs geplaatste wielen wordt afgedragen aan een boven de wielen ten behoeve van een gecontroleerde horizontale beweging aanwezige loopbaan, zodat de vaartuigen ongeacht de belading altijd op de zelfde diepte in het water liggen. Storende bewegingen zoals slingeren, stampen en rollen van het vaartuig worden op deze wijze verhinderd. De voortstuwing geschiedt door middel van de kracht van het stromende water op de platte vaartuigkoppen. De waterstroom wordt veroorzaakt door het verval ten gevolge van de aangebrachte bouwhoogte-verschillen in het (water)bouwkundige kunstwerk.

Tags