Plan Kanaalfront, Middelburg 3d model
3dmdb logo
3DWarehouse
Plan Kanaalfront, Middelburg

Plan Kanaalfront, Middelburg

by 3DWarehouse
Last crawled date: 3 months, 3 weeks ago
Plangebied, ingeklemd tussen Kanaal door Walcheren en spoorlijn Vlissingen-Roosendaal. Transformatie van verouderd bedrijventerrein tot een stedelijk woonmilieu met behoud van de oude graansilo, inpassing van de nieuwe stadsschouwburg op een prominente plaats in het gebied en een jachthaven met circa 100 ligplaatsen. Ontworpen in het kader van een afstudeeropdracht Voorbereidingscursus Stedenbouwkunde aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam. #appartementen #jachthaven #kanaal #Middelburg #schouwburg #silo #theater #transformatie

Tags