CASA MODERNISTA CALELLA 3d model
3dmdb logo
3DWarehouse
CASA MODERNISTA CALELLA

CASA MODERNISTA CALELLA

by 3DWarehouse
Last crawled date: 1 year, 11 months ago
Casa modernista 'Els Filipinos' entre mitgeres, composada per una edificació principal, la casa, amb façana al carrer Jovara, i un petit pavelló en planta baixa a l'extrem oposat del pati, que dóna al carrer A. Clavé,86. Aquesta tipologia és molt repetida en les cases d'aquestes característiques com són la de Can Boix, Cals Menuts, Can Gallostra, Can Rosendo Llobet, Can Dalmau, i Can Forest. La casa de 5,80 metres de façana i 20 de fondària, amb baixos, primer, segon pis i terrat, presenta una façana arrebossada amb motius florals esgrafiats i formes corbes, en els guardapols de les finestres i el coronament del terrat. Aquestes formes corbes també s'utilitzen en els emmarcaments de les obertures, característica formal d'un modernisme més avançat. En el pavelló posterior, es repeteixen aquestes característiques, remarcant aquí les flors ceràmiques que igual que a la façana a carrer a la part superior decoren la façana. Al centre de cada flor s'hi pot veure unes roses fetes d'esmalt de color grana. #CALELLA #FILIPINOS #MODERNISTA

Tags