3dmdb logo
3DWarehouse
Trækulsbrænderiet

Trækulsbrænderiet

by 3DWarehouse
Hovedhuset blev opført i perioden 1761-1763 som en kampestensbygning med tegltag. Bygningens længde var ved opførelsen godt det dobbelte af den nuværende længde, og i midten var en stor indkørselsport (det er denne ports stabler der stadig kan ses). Huset var indrettet til salpeterlaboratorium og krudtindvejning. I sommeren 1768 nedbrændte bygningen, så kun de tykke ydermure stod tilbage. Ved den lejlighed blev den østre halvdel helt nedrevet, og en ny gavl opførtes ved portåbningens venstre fals. I 1787 blev husets funktion ændret til kulbrænderi, og som sådan fungerede det indtil Krudtværkets nedlæggelse. Udhusbygningen mod vest blev antagelig opført omkring midten af 1800-tallet. Denne tilbygning har fungeret som snedkerværksted.

Tags