3dmdb logo
3DWarehouse
Tensa Zangetsu

Tensa Zangetsu

by 3DWarehouse
The Kurosaki Ichigo's Bankai

Tags