3dmdb logo
3DWarehouse
Kostol sv. Šimona a Júdu

Kostol sv. Šimona a Júdu

by 3DWarehouse
Kostol je najstaršou zachovalou sakrálnou pamiatkou obce pochádzajúcou z roku 1802. Dispozične kostol predstavuje pozdĺžne asymetrické dvojlodie pozostávajúce z hlavnej lode a z bočnej novodobej dvojposchodovej pristavenej lode, ktorá kapacitne zväčšuje priestor kostola. Hlavnému oltáru dominuje ústredný obraz patrónov kostola - sv. Šimona a Júdu, s malými soškami Božského Srdca Ježišovho a Panny Márie v postranných nikách. Oltár je novodobý, vysvätený v roku 2008. Steny hlavnej lode majú iluzívnu výtvarnú výzodu. Na čele prízemia bočnej lode sa nachádza oltárik Panny Márie. Celý mobiliár kostola je novodobý, len pod kobercami je v rozsahu pôvodného kostola zachovaná historická kemnná dlažba. Pod chórom kostola je umiestnená umelá jaskyňa so sochou Lurdskej Panny Márie. Vo veži kostola sa nachádzajú dva zvony. V roku 2010 bola strecha kostola zerkonštruovaná a bola položená nová strešná krytina. V tom istom roku boli z blízkosti kostola z bezpečnostných dôvodov odstránené tri kusy vzrastlých platanov, ktoré je možné vidieť už iba na fotografiách.

Tags