3DWarehouse

IJssellinie - Military line of defense

by 3DWarehouse
See also my 3D Animation on YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=ub6Ef_KzReA

De IJssellinie is een waterlinie aan de rivier de IJssel, het heeft een groot verdedigingswerk er omheen. Het werd gebouwd in de jaren 1950/1954. Het geheel besloeg het gebied vanaf Nijmegen, via de Waal, de Rijn en de IJssel tot aan het IJsselmeer.
Het deed dienst tot 1964, en werd grotendeels afgebroken in de jaren 1964/1968 (ik werkte daaraan mee). In deze animatie ziet u hoe het ooit was tussen de plaatsen Olst en Welsum.

The IJssellinie a water defense line on the river IJssel, it has a great defense work around it. It was built in the years 1950/1954. It covered the whole area from Nijmegen through the Waal, Rhine and IJssel to the IJsselmeer.
It served until 1964, and was largely demolished in the years 1964/1968 (I did it also). This animation shows how it once was between the places "Olst" and "Welsum".

Le ijssellinie une ligne de défense de l'eau sur la rivière IJssel, il a un grand travail de défense autour de lui. Il a été construit dans les années 1950/1954. Il a couvert toute la région de Nimègue à travers le Waal, Rhin et IJssel à l'IJsselmeer.
Il a servi jusqu'en 1964, et a été en grande partie démoli dans les années 1964/1968 (je l'ai fait aussi). Cette animation montre comment il était une fois entre les lieux "Olst" et "Welsum".

Die IJssellinie eine Wasserverteidigungslinie auf dem Fluss IJssel, hat es eine große Verteidigung Arbeit um ihn herum. Es wurde in den Jahren 1950/1954 gebaut. Es bedeckt den gesamten Bereich von Nijmegen über den Waal, Rhein und IJssel auf das IJsselmeer.
Es diente bis 1964, und wurde größtenteils in den Jahren 1964/1968 (ich habe es auch) abgerissen. Diese Animation zeigt, wie es einmal war, zwischen den Orten "Olst" und "Welsum".

NOTE: In this model, you see also a gun called: Bofors 40 mm DCA
The original gun was made by, ben D. see 3D-Warehouse:
https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=7cbe079b7e97e954b7f41c1d8ec7d868
I worked that gun and made it simple ─ rubus ─

Tags