3dmdb logo
3DWarehouse
Berwaldhallen, Stockholm, Sverige

Berwaldhallen, Stockholm, Sverige

by 3DWarehouse
Last crawled date: 2 years, 7 months ago
Byggnaden uppfördes 1976–1979 av Sveriges Radio som hemvist för Sveriges Radios Symfoniorkester. Huset ritades av arkitekterna Erik Ahnborg och Sune Lindström och kostade 58 miljoner kr att bygga, vilket finansierades med licensmedel. Berwaldhallen är uppkallad efter Franz Berwald, Sveriges störste tonsättare under 1800-talet. Konsertsalen har plats för 1 300 åhörare och podiet har plats för 100 musiker. Konsertsalen är sexkantig, och har en ”erkänt besvärlig akustik”. Cirka två tredjedelar av byggnaden är nedsprängd i berget, vilket gör att byggnaden enbart framträder på ett diskret sätt i intilliggande parklandskap. Byggnadens interiör med foajé och trappor ger intressanta effekter medelst obehandlat urberg som kontrasterar mot glasade trappräcken, runda pelare och blå heltäckningsmattor. Utvändigt präglas den synliga arkitekturen av stora glasade ytor och stående betongelement. Bland konstnärlig utsmyckning kan nämnas skulpturen Franz Berwald av Carl Eldh. (Wikipedia.se)

Tags