3DWarehouse

Auschwitz Blok 10_11

by 3DWarehouse
Auschwitz, Pierwszy, potem główny obóz zespołu i jego centrum zarządcze, znany też jako Stammlager (obóz macierzysty), istniał na terenie opuszczonych austriackich, następnie polskich koszar artyleryjskich.

Tags