Found six ngôi 3d models

3dwarehouse
free
...("đài hoa sen"), là một ngôi chùa nằm giữa lòng thủ...