3d model database logo

Found three yihi 3d models.

free
thingiverse
Box Mod YiHi SX350J bottom feeder (left squonkers)
free
thingiverse
Box Mod YiHi SX350J bottom feeder (left squonkers)
free
thingiverse
Box Mod YiHi SX350J bottom feeder (right squonkers)