3d model database logo

Found two monumento espiritu 3d models.

free
3dwarehouse
Monumento a Dios
free
3dwarehouse
El Cristo