3d model database logo

Found two cabyna 3d models.

$1
3ddd
Dushevaya cabyna
free
3d-sky
Dushevaya cabyna